Saturday, 9 March 2019

Al-Imran Ayat 124

4.3.124

Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 124: 

.
Ringkasan tafsir;

Allah memperingatkan kepada mukmin bahawa meskipun bilangan mereka itu sedikit didalam peperangan melawan musuh, apakah tidak mencukupi dengan adanya bantuan dari Allah menurunkan 3000 orang malaikat, lalu turun ayat dibawah sebagai memperkuatkan lagi ayat ini (4.3.125).


.

[previous] [Next] [home] ,
Rujukan sumber,

Juzuk4, Surah3  
Terjemahan, 121~130,
[GS] https://sites.google.com/site/sitismartherbs/9/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     

.


via,

knajidusacom@gmail.com
(recover, knajid@usa.com)  

Wednesday, 29 June 2016

Surah Al-Baqarah (123)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 122~123:
.
Ringkasan tafsir;
Ayat ulangan telah disebut pada ayat terdahulu (1.2.47 dan 1.2.48), Allah telah memperingatkan kepada Bani Israel akan nikmat yang telah diberi keatas mereka pada zaman dahulu dan memberi kelebihan kepada mereka dan telah memuliakan mereka dengan membangkitkan Rasul-Rasul dari kalangan mereka. Maka hendaklah kamu ingat kepada Allah dan takut pada hari pembalasan.   


.
[Previous] [Next

.
Sumber, 

Terjemahan (1.2.121~130);  

Pautan, 
[G+] https://plus.google.com/111136385049734529140/posts/FEoR2wYK4fr
.


via,

knajidusacom@gmail.com
(recover, knajid@usa.com)